Kontakt - Martin

Usporiadateľ:
Informačné centrum mladých,n.o. Martin
Martinský parlament mladých
Štatutárny zástupca: Jozef Ristvej

Zodpovedný koordinátor:
Dominika Ráczová
Dominika.raczova@centrum.sk
0915679339