Kontakt - Žilina

Usporiadateľ: Rada mládeže Žilinského kraja
Štatutárny zástupca: Darina Čierniková

Zodpovedný koordinátor:
Jakub Berthoty
bambiriada@rmzk.sk
0902703098