Kontakt - Liptovký Mikuláš

Usporiadateľ:
Centrum voľného času Liptovský Mikuláš
Štatutárny zástupca: Jozef Daník

Zodpovedný koordinátor:
Jozef Korený
jozko_koreny@yahoo.com
0908777161