Kontakt - Dolný Kubín

Usporiadateľ:
Mestský mládežnícky parlament Dolný Kubín
Štatutárny zástupca: Elena Ďaďová

Zodpovedný koordinátor:
Dean Reš
dean.res@gmail.com
0915 603 437