Kontakt - Námestovo

Usporiadateľ:
Združenie saleziánov spolupracovníkov
Štatutárny zástupca: Jozef Kanderka

Zodpovedný koordinátor:
Martin Šturek
martinsturek@rmzk.sk
0907348178