Aktuality - Liptovký Mikuláš

Bambiriáda 2008 v Liptovskom Mikuláši [26.05.2008]
Viac ako 20 000 účastníkov zo žilinského kraja využilo možnosti trávenia voľného času, ktoré poskytol medzinárodný projekt Bambiriáda 2008, festival práce s deťmi a mládežou. V týždni od 12. mája do 18. mája sa otvorila už šiesta brána Bambiriády a to v Liptovskom Mikuláši, ďalších päť brán otvorili organizátori v Žiline, Námestove, Martine, Dolnom Kubíne a tiež v Prešove. Deti spoznávali možnosti trávenia voľného času v rôznych zariadeniach nášho mesta, ako napr. Westernové mestečko, krytá plaváreň, motokárová hala, salaš s koníkmi, múzeá a galérie aj zaujímavé podujatia pre deti a mladých, ktoré sa konali počas celého týždňa Bambiriády.

Vyvrcholením festivalu práce s deťmi a mládežou bol prezentačný deň v sobotu 17. mája, ktorý sa konal na Nám. osloboditeľov. Práve tu mali organizácie jedinečnú možnosť ukázať svoje aktivity či už na pódiu alebo v prezentačných stánkoch. Takúto možnosť využilo 19 organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou. Zástupcovia štyroch z nich, eRko – HKSD, Skauting, Centrum volného času a Slovenská ev. mládež, sa podujali tento rok zorganizovať Bambiriádu po prvý krát v našom meste. Takto umožnili asi 2700 účastníkom zaujímavým spôsobom tráviť voľný čas počas celého týždňa. K úspešnému priebehu dopomohli aj sponzori a partneri podujatia, ktorí poskytli odmeny pre deti, zľavy na vstupnom alebo bezplatný prenájom. Projekt bol tiež spolufinancovaný Európskou úniou, fondom mikroprojektu spravovaného regiónom Biele Karpaty, Ministerstvom školstva SR a Žilinským samosprávnym krajom.

Posolstvom aktivít, ktoré trvali celý týždeň, bolo poukázanie na jedno zo základných ľudských práv, a to právo nebyť sám. Mottom Bambiriády 2008 bolo: „ Máš právo mať kamarátov, tak nestoj a pridaj sa“. Bambiriáda 2008 vytvorila široký priestor pre deti a mladých ľudí v mestách, nájsť si dobrého kamaráta. Podujatie koordinovala Rada mládeže žilinského kraja. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár ako aj primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč.

Ing. Jozef Korený, koordinátor podujatia Bambiriáda 2008 Liptovský Mikuláš

Program Bambiriády 2008 v Liptovskom Mikuláši [29.04.2008]
Program pre Liptovský Mikuláš pre Bambiriádu 2008 (podrobnejší program je uvedený v prílohe):
16. mája 2008 Na Podbezinách
Koncert kapiel
17. mája 2008 Nám. osloboditeľov
Pódiové vystúpenia
Netradičné hry, súťaže, prezentácie
12.-18.5.2008 pešia zóna mesta
„Výstava v pešej zóne“
1.-31. mája 2008 Úrad Žilinského samosprávneho kraja
„ Voľný čas detí a mladých ľudí v Žilinskom kraji“

K dispozícii budú sprievodné podujatia v nasledujúcich organizáciách:
  1. Western City Šiklův Mlýn
  2. Krytá plaváreň LM
  3. Motokárová hala Grand Prix, Okoličné
  4. Knižnica G.F.Belopotockého
  5. Gáléria P. M. Bohúňa
  6. Noc v Múzeu Janka Kráľa
  7. Salaš v Žiarskej doline
  8. Deň v múzeu, NKP Čierny orol LM
  9. SMOPAJ

Okrem toho sa konajú viaceré podujatia pre deti a mládež. V prílohe je k dispozícii kompletný zoznam sprievodných podujatí aj s popismi a podrobný program

:: Program   -  Sprievodné podujatia ::

Inštrukcie k prihláseniu sa [24.04.2008]
prihlásiť sa môžu tí, ktorí túžia toto posolstvo napĺňať
- prihlásiť na môžete na ktorúkoľvek aktivitu, ktorú ponúkame v priloženej prihláške
- vyznačte do ktorej aktivity sa prihlasujete
- je možne prihlásiť sa do všetkých

prihlášku pošlite do 30. apríla 2008 ( poštou: Ľubomíra Šebová, Žiarska 635/4, 031 04 Lipt. Mikuláš alebo mailom bambiriadalm@yahoo.com)

- po obdržaní prihlášky budeme pozývať záujemcov podľa jednotlivých aktivít, aby sme si presne dohodli postupy

- v prípade akýchkoľvek otázok volajte 0908/777 161, 0914/205 905

:: Inštrukcie k prihláške   -  Prihláška ::

Záštita [22.04.2008]
Záštitu nad Bambiriádou 2008 v meste Liptovský Mikuláš prevzal:

JÁN BLCHÁČ,
primátor mesta Liptovský Mikuláš

Stretnutie usporiadateľských organizácií [17.04.2008]
Zástupcovia usporiadateľských organizácií – CVČ LM, eRko – HKSD, Slovenský skauting a SEM, sa stretli dňa 17. 4. na pracovnom stretnutí s predstaviteľmi organizácií a inštitúcií pracujúcich s deťmi a mládežou na území mesta za účelom usporiadania Bambiriády 2008 v Liptovskom Mikuláši. Toto stretnutie bolo už v poradí tretie pracovné stretnutie, vďaka ktorému sme nielen doladili program podujatia, ale sa aj mali možnosť navzájom spoznať.

Organizátor - Liptovský Mikuláš [30.03.2008]
Usporiadateľ:
Centrum voľného času Liptovský Mikuláš
Štatutárny zástupca: Jozef Daník

Zodpovedný koordinátor:
Jozef Korený
jozko_koreny@yahoo.com
0908777161