12. - 18. mája 2008
Piaty ročník v šiestich mestách na Slovensku.
Bambiriáda na Slovensku v tomto roku dostala krídla. Rozletela sa do ďalších miest. V Žilinskom kraji sa uskutoční v Žiline, Námestove, Martine, Dolnom Kubíne aj v Liptovskom Mikuláši. A zaletela aj do Prešovského kraja, kde bude prebiehať prvý krát v Prešove. Uskutoční sa v týždni od 12.do 18.mája 2008.

Bambiriáda ako festival práce s deťmi a mládežou chce vstúpiť do detského a mládežníckeho sveta aj tým, že v tomto roku im chce ponúknuť naplnenie túžob ich duše: mať kamaráta a byť kamarátom.

„Máš právo mať kamarátov, tak poď a pridaj sa“ je mottom tohoročnej Bambiriády.

Detské práva a povinnosti sú verejne diskutovanými témami doma aj v celej Európe. Európska komisia zvolila ako symbol pre kampaň k uvedenej téme tangram, starú čínsku hru. Je to hra na precvičenie myslenia. Vychádza z myšlienky vytvárať rôzne postavy alebo predmety zo siedmich bežných geometrických obrazcov: päť trojuholníkov- dvoch veľkých, jedného stredného a dvoch menších, štvorca a rovnobežníka.

A preto sme sa rozhodli v tohtoročnej Bambiriáde spojiť myšlienku pomôcť vytvárať prostredie, kde sa môžu splniť detské a mládežníckej túžby a zároveň si chceme pripomenúť, že sme súčasťou Európy, ktorá myšlienky práv háji a ich podporuje.

Bambiriáda je určená pre všetky deti a mladých ľudí, ktorí sa chcú prísť pozrieť, niečo si vyskúšať, niečo sa naučiť, niečo si zahrať. Je tiež pre rodičov s deťmi, pre školy a pre každého, kto sa nechce nudiť alebo sedieť pri televízii či počítači. Deti tu samé môžu zistiť, čo by ich najviac zaujímalo a následne si môžu vybrať pravidelnú aktivitu pre svoj voľný čas.

Na Bambiriádu je vo všetkých mestách voľný vstup. A na viac každý návštevník dostane vstupenku, ktorá mu umožní návštevu zaujímavých objektov ( múzeí, hradov, plavárne a pod.) za výhodné vstupné.

Hlavný koordinátor:
V Žilinskom kraji: Rada mládeže Žilinského kraja
V Prešovskom kraji: Rada mládeže Prešovského kraja

Záštita
V Žilinskom kraji: Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, k jeho realizácii boli využité prostriedky fondu mikroprojektu spravovaného regiónom Biele Karpaty